Pretty semi precious multi gem bracelet in 9 ct gold, vintagePretty semi precious multi gem bracelet in 9 ct gold, vintage

Vintage Multi-gem Bracelet 9ct

Item sold

Category: